Příběh jedné hospody

středa 7. červenec 2010 11:06

Jak jste se možná dozvěděli, nabyla 1. července účinnosti novela tzv. protikuřáckého zákona, která požaduje zřetelné označení restaurací jako buďto kuřáckých nebo nekuřáckých. Osobně jsem rád, že byla schválena takto rozumná varianta zákona, a ne úplný zákaz kouření ve všech restauracích, který považuji za projev tendencí mít všechno hezky zregulované a nalajnované tak, aby to odpovídalo "obecnému dobru", bez ohledu na svobodu jednotlivce.

Nebudu zde předkládat konkrétní argumenty, to již na svém blogu učinil velmi zdařile Ladislav Jakl. Místo toho povím takový krátký fiktivní příběh:

 

Byla jednou jedna hospoda. Otevřeli ji někdy kolem roku 1980 a zajímavé je, že od té doby se tam skoro nic nezměnilo. Pořád se točilo přerovské pivo a rozlévaly se prostějovské kořalky. Pořád stejný pult a pípa, pořád víceméně stejné vnitřní vybavení (pouze židle se střídaly častěji, kvůli jejich rozbíjení). Toalety také stejné, včetně stejné frekvence výskytu stop po přehnané konzumaci. Hostinský se změnil snad jen jen jednou a příliš se neměnilo ani složení štamgastů. Pořád zde byla atmosféra nasycená kouřem, neboť naprostá většina zákazníků čadila jak nedaleké továrny a ti ostatní tam chodili jsa srozuměni s tím, že uvnitř bude načouzeno.

 

Potom se však skupina poslanců rozhodla s tím hrozným začouzeným vzduchem něco udělat, podobně jako proti kuřáckému nešvaru bojoval pedagogický sbor nedalekého gymnázia. Prostě poslanci dostali pocit, že mají štamgasty v hospodě tak trochu na starosti, podobně jako profesoři své nezletilé studenty. A schválili plošný zákaz kouření ve všech restauracích na území ČR. A co stalo s naší hospodou? Její ustrnulost ve starých časech byla tak silná, že nemohla tuto změnu vstřebat. Jelo se tedy dál postaru podle hesla, že hospoda se nezajímá o zbytek světa a zbytek světa o hospodu.

 

Pak ale jednou šel kolem hospody jeden pán, který zrovna potřeboval nutně na záchod. Nebylo zbytí, musel dovnitř, i když by za jiných okolností do podobného zařízení nevkročil. Přítomný oblak kouře jel však popudil. Kdo si to dovoluje upírat mu jeho svaté právo vyčurat se v čistém a zdravém ovzduší? Tak tedy o stavu v naší hospodě informoval policii a ta zmobilizovala Českou obchodní inspekci, takzvanou čojku. Zatímco čórkaři chodí zásadně po zavíračce, čojkaři přišli odpoledne, kdy se zrovna v hospodě mísili zákazníci z řad nezaměstnaných s těmi, co sem přišli rovnou z práce.

 

Zamířili rovnou k pultu a jali se hostinskému vysvětloval vážnost situace a vyčíslovat výši pokuty. V marné snaze ještě něco zachránit, začal pak hostinský za přihlížení čojkařů pobíhat po lokále a napomínat hosty, že mají típnout cigára. Natvrdlejší štamgasti se divili, proč mu najednou vadí, že v lokále kouří a proč na ně posílá nějakou inspekci. Poměrně rychle však pochopili, že z návštěvy čojky má ještě menší radost, než oni. Obrátili se tedy proti pár přítomným nekuřákům v sále se stejnými otázkami: Proč jim to kouření najednou vadí, když jim nikdy předtím nevadilo a proč se to nemohlo vyřešil u stolu a museli to bonzovat jakési inspekci. Všichni nekuřáci však odpřisáhli, že to oni neoznámili; že do hospody chodí rádi, protože je taková jaká je. Nakonec jednoho z hostů napadlo zeptat se přímo pracovníků inspekce. S opileckou přímočarostí na něj udeřil: "Hele, proč tady nesmíme kouřit? Hospodskýmu to neva a klukům, co nekouří, taky ne. Komu je sakra co do toho a komu na tom vlastně tak záleží?"

 

Zaměstnanec čojky nevěděl najednou co odpovědět. Tuhle situaci nečekal. Chtělo se mu chlápka odehnat a nebavit se s ním, když v tom ho to napadlo. Může k vysvětlení situace použít repliku z literatury. Dramaticky se tedy odmlčel, zatvářil se co nejvážněji a pak pronesl:

"Velký Bratr to tak chce!"

Jan Rektor

Jan Rektor

Jan Rektor

Postřehy o aktuálním dění a vůbec o tom, co mě napadne...

Divný brýlatý kluk, co pořád sedí buďto u počítače, nebo nad časopisem, či knihou, nebo v hospodě:-)

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora